WYCENA

Zlecenia wyceniane są na zasadzie indywidualnej. Zapewnia to rzetelność wyceny i pozwala uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania ilości stron. Podstawową jednostką przy wycenie jest strona tłumaczeniowa licząca 1800 znaków ze spacjami.

Cena strony uzależniona jest od rodzaju tekstu – teksty specjalistyczne liczone są po wyższej stawce. Stawka standardowa + 50% stosowana jest w przypadku zleceń z bardzo krótkim terminem wykonania.

Przy realizacji większych zleceń korzystam z zaufanego zespołu zaprzyjaźnionych tłumaczy.

Na życzenie klienta, każdy tekst może zostać dodatkowo sprawdzony przez korektora/ native speakera.