Footnote.

Patrząc wstecz…

Firmę założyłam w 2001 r. po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń pisemnych na Katedrze UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej studiowałam literaturę angielską na Uniwersytecie Utrechckim w Holandii, gdzie mieszkałam przez kilka lat. W ciągu pierwszych lat pracy zawodowej łączyłam obowiązki lektorki języka angielskiego i pracy tłumaczeniowej. W roku 2003 zostałam zatrudniona na stanowisku tłumacza języka angielskiego przez firmę Scott Wilson Kirkpatrick, która uczestniczyła w realizacji kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie. Kontrakt realizowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; moja praca polegała na tłumaczeniu całej bieżącej dokumentacji związanej z kontraktem.

Od momentu zakończeniu pracy na etat w roku 2006 pracuję na własny rachunek. Wykonuję tłumaczenia z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Współpracuję z biurami tłumaczeń, firmami prywatnymi jak i różnymi instytucjami.

Poniżej znajduje się lista wybranych klientów:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, USA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Dom Norymberski w Krakowie, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie

Specjalizacje

Dziedziny specjalizacji:

– architektura;

– bankowość i finanse (sprawozdania finansowe);

– filozofia;

– fotografia;

– handel i ekonomia;

– krytyka literacka;

– marketing/ PR;

– ochrona środowiska (odnawialne źródła energii, oczyszczanie ścieków);

– prawo (umowy, patenty, UE, certyfikacja, prawo ogólne, cywilne, karne);

– turystyka.